Nieuwsbrief mei 2015
PDF Afdrukken E-mail
 • Bestuur

Als gevolg van drukke werkzaamheden, gekoppeld aan veelvuldig verblijf in het buitenland, heeft bestuurslid Jelle Moerland begin 2014 besloten zijn lidmaatschap van het bestuur van de stichting te moeten beëindigen.  Jelle blijft natuurlijk wel ‘vriend’ van de stichting. Vanaf deze plaats danken wij Jelle hartelijk voor al zijn inspanningen als bestuurslid.

Begin 2014 is Frank Veldhuizen toegetreden als bestuurslid, waarmee het bestuur weer op gewenste sterkte is gebracht.  Frank is geboren in Suriname, is ondernemer en heeft een groot netwerk zowel in Nederland als in Suriname.

Per 31 december 2014 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

Henk van Tilborg - voorzitter

Peter van Soest - secretaris

Bert Sterkenburg - penningmeester

Frank Koomen - vice voorzitter

Frank Veldhuizen - bestuurslid

 

 • Ambassadeurs

Onze stichting is gebaat bij publiciteit, zowel met het oog op het vinden van nieuwe vrienden, als wel met het oog op het verwerven van fondsen en andere inkomstenbronnen. Wij trachten dat doel te bereiken door middel van de inzet van ambassadeurs, en tot dusver zijn we erin geslaagd al drie ambassadeurs te mogen benoemen. In Suriname zijn voor onze stichting twee ambassadrices actief te weten oud-topatlete Letitia Vriesde en voormalig bestuurslid van het Surinaams Olympisch Comité en huidig bestuurslid van de Surinaamse Atletiek Bond, Bianca Mohamatsaid. In Nederland is oud-wereldkampioene op de 60 meter indoor Nelli Rosier-Cooman voor ons als ambassadrice actief. Voor Nederland zijn we nog op zoek naar een 2e ambassadeur.

De rol van de ambassadeurs is om onze stichting in zowel Suriname als in Nederland op de kaart te zetten. De ambassadeurs in Suriname hebben als aandachtspunt om naast het benaderen van fondsen en sponsoren sponsors te benaderen ook om projecten aan te dragen en voor zover nodig onze Stichting in Suriname te vertegenwoordigen. De ambassadeurs in Nederland hebben als belangrijkste taak om ons te helpen de benodigde fondsen te werven.

 • Projecten

In het afgelopen jaar 2014 heeft de stichting de volgende projecten kunnen ondersteunen:

 

 • Atletiekbaan Paramaribo

De in 2007 aangelegde (1e) kunststof atletiekbaan (140 m) bij het Sosis terrein (van Axwijkstadion) was in 2014 toe aan onderhoud. Er waren enkele gaten ontstaan op de plaats waar de startblokken worden neergelegd. In overleg met een plaatselijke aannemer zijn de gaten gerepareerd en hopen we weer een tijd plezier te hebben van de baan.

De baan op het Sosis terrein is 140 m lang en wordt veel gebruikt. Dankzij de in 2013 aangelegde verlichting kan er ook in de avonduren getraind worden, waardoor het gebruik sterk is toegenomen.

Gelukkig staat de atletiek in Suriname niet stil en is er in 2014 een ronde kunststofbaan met een lengte van 300 meter aangelegd (de bebouwing in de directe omgeving stond helaas een 400 meter rondbaan niet toe). Desondanks is dit een prachtige baan waar ook veel gebruik van wordt gemaakt.

 

 • Surinaamse Atletiek Bond (SAB)

Rond augustus 2014 is het bestuur van de SAB vrij onverwacht afgetreden, waarna verkiezingen zijn gehouden om op korte termijn tot een nieuw bestuur te komen. Er is een nieuw bestuur gevormd onder leiding van voorzitter de heer Dennis Mac Donald. Tijdens het bezoek in november van onze voorzitter aan Suriname heeft er een meeting plaatsgevonden met het gehele bestuur van de SAB.

Tijdens dit constructief gesprek is aangeven dat onze stichting graag de SAB wil ondersteunen, zowel met kennis, met opleidingen, materieel als met geld. Afgesproken is dat begin 2015 de SAB met een voorstel komt over de inzet van onze stichting in de ondersteuning van de SAB.

 

 • Schoenen

In 2014 zijn er door onze stichting wederom zowel gebruikte als nieuwe sportschoenen ingezameld. Ruim 300 paar gebruikte maar niet versleten (!)  spikes en sportschoenen zijn toegestuurd aan de SAB met het verzoek deze aan hun sporters uit te reiken. Veel sporters zijn dan ook verblijd met goede sportschoenen. Daarnaast is door De Hardloopwinkel in Den Haag sportkleding beschikbaar gesteld.

 

 • Sportveld

Samen met het bedrijf Alembo, gevestigd in Paramaribo, onderzoekt onze stichting op welke wijze een basisschool in de nabijheid van de wijk Sunny Point kan worden ondersteund op het gebied van sportonderwijs. De school heeft de beschikking over een sportveld, maar de huur die daarvoor gevraagd wordt kan door de school niet worden opgebracht. Gelet op het belang van sport voor deze schooljeugd is de firma Alembo bereid gevonden om de maandelijkse huur voor 2014 te betalen. Daarnaast onderzoekt de directie van Alembo op welke andere wijze de school verder kan worden ondersteund.

 

 • Clarkeschool

De Clarkeschool is een school met ruim 800 leerlingen in een van de armste wijken van Paramaribo. Ondanks de inzet van de vele leerkrachten is er een achterstand in het onderwijs. De directie van de Clarkeschool heeft een aanvraag ingediend voor de aanschaf van sportmaterialen en die aanvraag is gehonoreerd. Een groot gedeelte van de sportmaterialen is medio 2014 afgeleverd.

Er is op deze school ook geen geld om “leuke” dingen te doen. In overleg met de directie van de school heeft onze stichting eind november 2014 (ter gelegenheid van Onafhankelijkheids-dag - Srefidensi) een sportdag georganiseerd. Verreweg het grootste deel van de 800 leerlingen heeft met veel plezier en enthousiasme aan de sportdag deelgenomen.

 • Samenwerking

Vanuit Nederland zijn tal van organisaties en stichtingen op verschillend gebied actief in de ondersteuning en doorontwikkeling van Suriname, waarbij overlapping van doelen niet is uitgesloten. Onze stichting werkt dan ook daar waar mogelijk samen met andere stichtingen. Met de stichting Kansrijk Suriname (www.kansrijksuriname.org) wordt samengewerkt bij de organisatie van verschillende activiteiten.
De stichting PVKPN zorgt voor de inzameling van sportartikelen.
Het Surinaamse bedrijf NV Guimar zet zich op diverse manieren in voor onze stichting, zo wordt o.a. het transport van Nederland naar Suriname van sportmateriaal door hen verzorgd.
 • Sponsoring

Onze stichting is natuurlijk steeds op zoek naar nieuwe sponsoring. Hoewel al een aantal bedrijven en instellingen ons steunt, reiken onze ambities nog steeds verder dan de middelen. Vooral in deze tijd van crisis, is het moeilijk om sponsoren te vinden en te houden. Eind 2014 is een sponsorbrief verstuurd naar bedrijven waarvan bekend is dat zij actief zijn in Suriname. Natuurlijk hopen we dat dat zijn vruchten gaat afwerpen.

 

 • Vooruitblik 2015
Ook voor 2015 heeft onze stichting diverse plannen, waaronder:
 • Het ondersteunen van de SAB
 • Het onderhouden van de atletiekbaan op het Sosisterrein
 • De ondersteuning van de Clarke school
 • Het inzamelen van gebruikte en nieuwe sportschoenen
 • Het ondersteunen van cursussen zelfverdediging voor meisjes
 • Het versterken van de samenwerking met Kansrijk Suriname en PVKPN

Met vriendelijke groet

Henk van Tilborg

Voorzitter