BLOG HENK
PDF Afdrukken E-mail

Op 14 mei 2015 onverwachts naar Suriname voor het TV programma MAX “droomhuis gezocht”.
Een bijzondere belevenis, een druk programma en bijna geen vrije tijd.
Maar ondanks drukte toch geprobeerd wat te doen voor onze stichting.

Op zaterdagavond tijd kunnen maken om te eten met de directeur van de Clarke school mevrouw Jane Ladi en haar man Clyde. Even bijgepraat over de ontwikkelingen op school.

Op een van de weinige vrije avonden gegeten met de directie van Alembo. Alembo heeft ons de afgelopen jaren flink gesteund. Zowel onze site is gesponsord als ook het sportveld bij de Clarke school. Frank Veldhuizen ons bestuurslid was daar ook bij aanwezig.

Op een andere avond uitvoerig gesproken met onze ambassadrice Bianca Mohamadsaid. Ze heeft mij bijgepraat over de ontwikkelingen in Suriname en vooral over de SAB.


Op onze enige vrije dag toch een bezoek gebracht aan de Clarke school. Het was grote regentijd en 6 dakplaten waren stuk. In overleg met het bestuur is besloten om geld beschikbaar te stellen voor nieuwe dakplaten. Een aantal vrijwilligers zullen de platen plaatsen.
De school zou i.v.m. verkiezingen ook elektra krijgen. Helaas zijn de plannen gewijzigd en is het stemlokaal verplaatst, dus geen stroom.Een bezoek aan de ambassade kon natuurlijk ook niet uitblijven. Kennis is belangrijk maar kennissen nog belangrijker. 

Op het laatst natuurlijk ook nog even de atletiekbaan bezocht bij het Sosis terrein. Ook nu werd hij weer gebruikt, maar we moeten een plan gaan maken over een wat groter onderhoud. De baan is 7 jaar gegarandeerd en er zijn er nu al ruim 8 voorbij.

Helaas niet alles kunnen doen wat ik graag had willen doen. In november nieuwe kansen.

Henk van Tilborg
Voorzitter St. Vrienden van de Surinaamse atletiek

 
Nieuwsbrief mei 2015
PDF Afdrukken E-mail
 • Bestuur

Als gevolg van drukke werkzaamheden, gekoppeld aan veelvuldig verblijf in het buitenland, heeft bestuurslid Jelle Moerland begin 2014 besloten zijn lidmaatschap van het bestuur van de stichting te moeten beëindigen.  Jelle blijft natuurlijk wel ‘vriend’ van de stichting. Vanaf deze plaats danken wij Jelle hartelijk voor al zijn inspanningen als bestuurslid.

Begin 2014 is Frank Veldhuizen toegetreden als bestuurslid, waarmee het bestuur weer op gewenste sterkte is gebracht.  Frank is geboren in Suriname, is ondernemer en heeft een groot netwerk zowel in Nederland als in Suriname.

Per 31 december 2014 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

Henk van Tilborg - voorzitter

Peter van Soest - secretaris

Bert Sterkenburg - penningmeester

Frank Koomen - vice voorzitter

Frank Veldhuizen - bestuurslid

 

 • Ambassadeurs

Onze stichting is gebaat bij publiciteit, zowel met het oog op het vinden van nieuwe vrienden, als wel met het oog op het verwerven van fondsen en andere inkomstenbronnen. Wij trachten dat doel te bereiken door middel van de inzet van ambassadeurs, en tot dusver zijn we erin geslaagd al drie ambassadeurs te mogen benoemen. In Suriname zijn voor onze stichting twee ambassadrices actief te weten oud-topatlete Letitia Vriesde en voormalig bestuurslid van het Surinaams Olympisch Comité en huidig bestuurslid van de Surinaamse Atletiek Bond, Bianca Mohamatsaid. In Nederland is oud-wereldkampioene op de 60 meter indoor Nelli Rosier-Cooman voor ons als ambassadrice actief. Voor Nederland zijn we nog op zoek naar een 2e ambassadeur.

De rol van de ambassadeurs is om onze stichting in zowel Suriname als in Nederland op de kaart te zetten. De ambassadeurs in Suriname hebben als aandachtspunt om naast het benaderen van fondsen en sponsoren sponsors te benaderen ook om projecten aan te dragen en voor zover nodig onze Stichting in Suriname te vertegenwoordigen. De ambassadeurs in Nederland hebben als belangrijkste taak om ons te helpen de benodigde fondsen te werven.

 • Projecten

In het afgelopen jaar 2014 heeft de stichting de volgende projecten kunnen ondersteunen:

 

 • Atletiekbaan Paramaribo

De in 2007 aangelegde (1e) kunststof atletiekbaan (140 m) bij het Sosis terrein (van Axwijkstadion) was in 2014 toe aan onderhoud. Er waren enkele gaten ontstaan op de plaats waar de startblokken worden neergelegd. In overleg met een plaatselijke aannemer zijn de gaten gerepareerd en hopen we weer een tijd plezier te hebben van de baan.

De baan op het Sosis terrein is 140 m lang en wordt veel gebruikt. Dankzij de in 2013 aangelegde verlichting kan er ook in de avonduren getraind worden, waardoor het gebruik sterk is toegenomen.

Gelukkig staat de atletiek in Suriname niet stil en is er in 2014 een ronde kunststofbaan met een lengte van 300 meter aangelegd (de bebouwing in de directe omgeving stond helaas een 400 meter rondbaan niet toe). Desondanks is dit een prachtige baan waar ook veel gebruik van wordt gemaakt.

 

 • Surinaamse Atletiek Bond (SAB)

Rond augustus 2014 is het bestuur van de SAB vrij onverwacht afgetreden, waarna verkiezingen zijn gehouden om op korte termijn tot een nieuw bestuur te komen. Er is een nieuw bestuur gevormd onder leiding van voorzitter de heer Dennis Mac Donald. Tijdens het bezoek in november van onze voorzitter aan Suriname heeft er een meeting plaatsgevonden met het gehele bestuur van de SAB.

Tijdens dit constructief gesprek is aangeven dat onze stichting graag de SAB wil ondersteunen, zowel met kennis, met opleidingen, materieel als met geld. Afgesproken is dat begin 2015 de SAB met een voorstel komt over de inzet van onze stichting in de ondersteuning van de SAB.

 

 • Schoenen

In 2014 zijn er door onze stichting wederom zowel gebruikte als nieuwe sportschoenen ingezameld. Ruim 300 paar gebruikte maar niet versleten (!)  spikes en sportschoenen zijn toegestuurd aan de SAB met het verzoek deze aan hun sporters uit te reiken. Veel sporters zijn dan ook verblijd met goede sportschoenen. Daarnaast is door De Hardloopwinkel in Den Haag sportkleding beschikbaar gesteld.

 

 • Sportveld

Samen met het bedrijf Alembo, gevestigd in Paramaribo, onderzoekt onze stichting op welke wijze een basisschool in de nabijheid van de wijk Sunny Point kan worden ondersteund op het gebied van sportonderwijs. De school heeft de beschikking over een sportveld, maar de huur die daarvoor gevraagd wordt kan door de school niet worden opgebracht. Gelet op het belang van sport voor deze schooljeugd is de firma Alembo bereid gevonden om de maandelijkse huur voor 2014 te betalen. Daarnaast onderzoekt de directie van Alembo op welke andere wijze de school verder kan worden ondersteund.

 

 • Clarkeschool

De Clarkeschool is een school met ruim 800 leerlingen in een van de armste wijken van Paramaribo. Ondanks de inzet van de vele leerkrachten is er een achterstand in het onderwijs. De directie van de Clarkeschool heeft een aanvraag ingediend voor de aanschaf van sportmaterialen en die aanvraag is gehonoreerd. Een groot gedeelte van de sportmaterialen is medio 2014 afgeleverd.

Er is op deze school ook geen geld om “leuke” dingen te doen. In overleg met de directie van de school heeft onze stichting eind november 2014 (ter gelegenheid van Onafhankelijkheids-dag - Srefidensi) een sportdag georganiseerd. Verreweg het grootste deel van de 800 leerlingen heeft met veel plezier en enthousiasme aan de sportdag deelgenomen.

 • Samenwerking

Vanuit Nederland zijn tal van organisaties en stichtingen op verschillend gebied actief in de ondersteuning en doorontwikkeling van Suriname, waarbij overlapping van doelen niet is uitgesloten. Onze stichting werkt dan ook daar waar mogelijk samen met andere stichtingen. Met de stichting Kansrijk Suriname (www.kansrijksuriname.org) wordt samengewerkt bij de organisatie van verschillende activiteiten.
De stichting PVKPN zorgt voor de inzameling van sportartikelen.
Het Surinaamse bedrijf NV Guimar zet zich op diverse manieren in voor onze stichting, zo wordt o.a. het transport van Nederland naar Suriname van sportmateriaal door hen verzorgd.
 • Sponsoring

Onze stichting is natuurlijk steeds op zoek naar nieuwe sponsoring. Hoewel al een aantal bedrijven en instellingen ons steunt, reiken onze ambities nog steeds verder dan de middelen. Vooral in deze tijd van crisis, is het moeilijk om sponsoren te vinden en te houden. Eind 2014 is een sponsorbrief verstuurd naar bedrijven waarvan bekend is dat zij actief zijn in Suriname. Natuurlijk hopen we dat dat zijn vruchten gaat afwerpen.

 

 • Vooruitblik 2015
Ook voor 2015 heeft onze stichting diverse plannen, waaronder:
 • Het ondersteunen van de SAB
 • Het onderhouden van de atletiekbaan op het Sosisterrein
 • De ondersteuning van de Clarke school
 • Het inzamelen van gebruikte en nieuwe sportschoenen
 • Het ondersteunen van cursussen zelfverdediging voor meisjes
 • Het versterken van de samenwerking met Kansrijk Suriname en PVKPN

Met vriendelijke groet

Henk van Tilborg

Voorzitter

 
Bezoek Suriname voor de Vrienden van de Surinaamse atletiek
PDF Afdrukken E-mail

In de week van 20 tot 27 november 2014 heb ik Suriname bezocht. Niet alleen voor fun maar ook om voor de Stichting Vrienden van de Surinaamse Atletiek de contacten te onderhouden.

Na aankomst moest er meteen van alles geregeld worden om ervoor te zorgen dat tijdens de “sportdag” op de Clarke school op vrijdag 21 november de boeken (6 m3) er zouden zijn.

Op vrijdag 21 november om 7 uur ’s morgens onderweg naar de Clarke school en ja hoor we waren op tijd. Honderden kinderen stonden klaar om deel te nemen aan de spelen. Leuk om te zien dat vele van onze spullen zoals pions, springtouw, ballen etc. gebruikt werden . Er was natuurlijk ook te eten en te drinken want dat hoort er echt bij in Suriname.

Als laatste activiteit was er een disco in een van de klaslokalen - volop feest. Het leek wel carnaval. Voor een impressie van de disco klik hier

Tenslotte een vuurwerk om de dag af te sluiten.
Gelijk met dit vuurwerk kwamen de 6 m3 boeken binnen; een vrachtwagen vol.

Transport van Nederland naar Suriname en van de haven in Suriname naar de Clarke school is geheel belangeloos verzorgd door N.V. Guimar.

De zoon van de eigenaar was persoonlijk aanwezig om de boeken over te dragen..

Het was gewoon een prachtige dag met vele blije gezichtjes en daar doen we het uiteindelijk voor.

Leerlingen Clarkeschool leren meer over sport

De volgende dag had ik overleg met het bestuur van de Surinaamse Atletiekbond (SAB). Een nieuw bestuur vol ideeën en energie. Afgesproken dat beide partijen graag willen blijven samenwerken. Het bestuur SAB komt met ideeën waar wij eventueel bij zouden kunnen ondersteunen. Verder gesprekken gevoerd met diverse instanties zoals de ambassade, scholen, het bedrijfsleven, sportscholen etc. Ook een bezoek gebracht aan Sunny Point om te kijken of onze stichting daar ook nog iets kan betekenen.

Nog slechts twee dagen die ik ook productief ga maken en tegelijk een beetje genieten.

Henk van Tilborg
Voorzitter Vrienden van de Surinaamse Atletiek

 
Om te begrijpen hoe Suriname is, moet je er geweest zijn
PDF Afdrukken E-mail

Ik ben dan ook heel blij dat ik de kans heb gekregen om hier naartoe te gaan, zelfs nu ik al bijna drie maanden terug ben, mis ik het nog steeds. Het is dan ook heel anders leven dan in Nederland. De Suriname ervaring bestaat eigenlijk uit twee delen, aan de ene kant woonde en werkte ik in Paramaribo waar ik een heel fijn huis had met een heleboel andere Nederlandse en Belgische stagiaires. De stad heeft een paar leuke plekjes zoals de Waterkant, waar het heerlijk is om op de boulevard te zitten met een Parbo biertje en een lekkere bami van een van de kraampjes die er staan. Daar heb je de echte Surinamers zitten die op zondag met families en vrienden bij elkaar komen om bij te kletsen onder het genot van wat eten, drinken en muziek. Altijd als je hier gaat zitten als stagiaire wordt er wel een praatje met je gemaakt over wat je in Suriname doet, hoe je het land vindt en andere dingen. De Surinamers zijn trots op hun land, en vinden niets leuker dan te horen wat wij er allemaal geweldig aan vinden. En ze hebben alle reden om trots te zijn, ze horen vaak niets anders dan positieve reacties van de stagiaires.

Naast de stad Paramaribo waar het vooral heel leuk en gezellig is om te wonen, heb je natuurlijk het uitgestrekte binnenland. Wat eigenlijk het allermooiste is aan Suriname. Ik heb hier dan ook echt ervaringen gehad die ik nooit zal vergeten. Slapen op Bigi Pan onder de mooiste sterrenhemel, kleine maar ook hele grote schilpadden zien op Galibi, naast de waterval Blanche Marie slapen en nog zoveel meer. Ik heb een hele mooie tijd gehad in Suriname en ik denk dat iedereen die naar Suriname zal gaan ook snel verliefd wordt op het land.

Het werken in Suriname gaat er heel anders aan toe dan in Nederland, aan de ene kant iets waar de Nederlanders wat van kunnen leren; het mag allemaal wel wat rustiger. Maar het was ook zeker even aanpassen aan het rustige tempo waar je in terecht komt. Ik vond het erg leuk om op de dinsdag naar de atletiekbaan te komen en ging altijd met een lach weer weg. Waar de kindjes eerst nog wat verlegen waren, zaten ze later opeens aan mijn haar ‘’omdat het zo mooi was’’ en vooral wanneer de camera naar voren kwam waren ze niet bij me weg te slaan. Ook was het geweldig om de trainers bezig te zien, vooral trainer Maikel heb ik van dichtbij kunnen bewonderen. Hij werkte zo leuk met de kinderen, en je ziet dat de kinderen niet alleen respect voor hem hebben maar ook echt een beetje van hem houden.

Juul Noordzij

 
Aanbieding sportpakket door Leo Tjin A Djie (Guimar)
PDF Afdrukken E-mail

Letitia Vriesde ontving vandaag ten kantore van Guimar NV, een pakket aan sportmateriaal als een van de eerste projecten van de Stichting Vrienden van Surinaamse Atletiek. Vriesde die met haar stichting Letitia Vriesde in vele kansarme gebieden kinderen de gelegenheid biedt tot sporten mocht als een van de eersten een pakket ontvangen met sportschoenen en kleding voor haar project. Zij deed deze aanvraag bij de stichting in de eerste helft van dit jaar. De directeur van Guimar NV, Leo Tjin A Djie heeft als vriend van de stichting Vrienden van Surinaamse Atletiek kosteloos gezorgd voor de verscheping van dit pakket. In het pakket zaten nieuwe en tweedehandse sportschoenen en sportkleding. De Stichting Vrienden van Surinaamse Atletiek is een onafhankelijke stichting die op 25 april dit jaar is gelaunched. Zij heeft tot doel heeft om de Atletiek in Suriname in de breedste zin van het woord te ondersteunen en te proberen hier ook leerdoelen aan te koppelen. Momenteel staat er reeds een container klaar met hordes (geschonken door de Amsterdamse Atletiekvereniging Phanos) en ligt er een aanvraag van een atletiekclub (Yellow Birds) in Suriname ter ondersteuning van de realisatie van de afronding van een atletiekbaan.

 
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>
Pagina 2 van 2