Jaarverslag 2018

Via onderstaande link kunt u het jaarverslag over 2018 van de Stichting Vrienden van de Surinaamse Atletiek downloaden. Ook in dit jaar zijn wij er weer in geslaagd enkele projecten in Suriname te realiseren, waarbij de maatschappelijke ontwikkeling van de Surinaamse jeugd door middel van sport centraal staat. Mede door uw bijdragen in de vorm van inzet als vrijwilliger of door middel van een financiële ondersteuning, was het mogelijk deze projecten te realiseren.

In dit jaarverslag wordt kort verslag gedaan van de verschillende projecten.

Bekijk het jaarverslag hier.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Henk van Tilborg

 

voorzitter

 
Jaarverslag 2017

Voor u ligt het jaarverslag over 2017 van de Stichting Vrienden van de Surinaamse Atletiek. Ook in het afgelopen jaar zijn wij er weer in geslaagd enkele projecten in Suriname te realiseren, waarbij de maatschappelijke ontwikkeling van de Surinaamse jeugd door middel van sport centraal staat. Mede door uw bijdragen in de vorm van inzet als vrijwilliger of door middel van een financiële ondersteuning, was het mogelijk deze projecten te realiseren.

De baan op het Sosis-terrein, waar het allemaal mee begonnen is, bestond in 2017 TIEN jaar. Onze stichting bestond in 2017 VIJF jaar. Om die reden heeft het bestuur begin februari 2017 (op eigen kosten) gezamenlijk een reis gemaakt naar Suriname om het 10-jarig bestaan van de baan te vieren en samen te bezien wat we in 2017 en verder voor Suriname kunnen betekenen.

In dit jaarverslag wordt kort verslag gedaan van de verschillende projecten.

Bekijk het jaarverslag hier.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Henk van Tilborg

 

voorzitter

 
Jaarverslag 2016

Voor u ligt het jaarverslag over 2016 van de Stichting Vrienden van de Surinaamse Atletiek. Ook in het afgelopen jaar zijn wij er weer in geslaagd enkele projecten in Suriname te realiseren, waarbij de maatschappelijke ontwikkeling van de Surinaamse jeugd door middel van sport centraal staat. Mede door uw bijdragen in de vorm van inzet als vrijwilliger of door middel van een financiële ondersteuning, was het mogelijk deze projecten te realiseren.

In dit jaarverslag wordt kort verslag van de verschillende projecten gedaan.

Bekijk het jaarverslag hier.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Henk van Tilborg

 

voorzitter

 
Jaarverslag 2015

Voor u ligt het jaarverslag over 2015 van de Stichting Vrienden van de Surinaamse Atletiek. Ook in het afgelopen jaar zijn wij er weer in geslaagd enkele projecten in Suriname te realiseren, waarbij de maatschappelijke ontwikkeling van de Surinaamse jeugd door middel van sport centraal staat. Mede door uw bijdragen in de vorm van inzet als vrijwilliger of door middel van een financiële ondersteuning, was het mogelijk deze projecten te realiseren.

In dit jaarverslag wordt kort verslag van de verschillende projecten gedaan.

Bekijk het jaarverslag hier.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Henk van Tilborg

 

voorzitter

 
Financiele prognose 2014,2015,2016
  • Jaarlijks onderhoud van de atletiekbaan op het Sosis-terrein waar zowel scholen als atletiekverenigingen gebruik van maken - € 5.000,00 per jaar
  • Ondersteunen van via de website aangevraagde en door het bestuur geaccordeerde kleinschalige projecten die direct te maken hebben met de combinatie sporten en educatie
  • Voor de komende jaren kunnen we voor maximaal € 10.000,00 per jaar activiteiten of projecten ondersteunen. Met het huidige vermogen kunnen we dit voor minimaal vijf jaar doen.
 
Beleidsplan 2015
  • Dmv Crowdfunding diverse kleinschalige projecten organiseren, bv via de 1% Club.
  • Organiseren sponsoractiviteiten – optredens, brunches etc
  • Verzamelen gebruikte sportschoenen
  • Benaderen bedrijven met activiteiten in Suriname

We willen in 2015 enkele grotere Nederlandse bedrijven met activiteiten in Suriname benaderen met als doel om hen te interesseren voor het (mede) sponsoren van een project van ons in Suriname.
Uitgangspunten en randvoorwaarden die de sponsorcommissie hierbij wil hanteren:

 

  • We bouwen eerst een trackrecord op van succesvolle projecten gefinancierd vanuit onze huidige kasmiddelen. Dit om te laten zien dat we niet aan luchtfietsen doen.
  • Sponsorbijdragen goed worden besteed >> vertrouwen opwekken

 

We benaderen de bedrijven voor concreet uitgewerkte projecten ( op basis van een projectplan)  waarbij de bijdrage van het bedrijf een herkenbaar onderdeel vormt
Naast een sponsorbijdrage in geld wordt ook ingestoken op het vragen van een sponsorbijdrage in natura.

Als mogelijke projecten denken wij een (school)schaaktoernooi, sporttoernooien en zelfverdediging voor meisjes.

Ondersteunen Clarke school in achterstandswijk met sportieve activiteiten; een bevriende ICT organisatie in Suriname heeft via onze stichting een klas van deze school geadopteerd en geeft o.a. bijlessen

 
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>
Pagina 1 van 2