Beleidsplan 2015
  • Dmv Crowdfunding diverse kleinschalige projecten organiseren, bv via de 1% Club.
  • Organiseren sponsoractiviteiten – optredens, brunches etc
  • Verzamelen gebruikte sportschoenen
  • Benaderen bedrijven met activiteiten in Suriname

We willen in 2015 enkele grotere Nederlandse bedrijven met activiteiten in Suriname benaderen met als doel om hen te interesseren voor het (mede) sponsoren van een project van ons in Suriname.
Uitgangspunten en randvoorwaarden die de sponsorcommissie hierbij wil hanteren:

 

  • We bouwen eerst een trackrecord op van succesvolle projecten gefinancierd vanuit onze huidige kasmiddelen. Dit om te laten zien dat we niet aan luchtfietsen doen.
  • Sponsorbijdragen goed worden besteed >> vertrouwen opwekken

 

We benaderen de bedrijven voor concreet uitgewerkte projecten ( op basis van een projectplan)  waarbij de bijdrage van het bedrijf een herkenbaar onderdeel vormt
Naast een sponsorbijdrage in geld wordt ook ingestoken op het vragen van een sponsorbijdrage in natura.

Als mogelijke projecten denken wij een (school)schaaktoernooi, sporttoernooien en zelfverdediging voor meisjes.

Ondersteunen Clarke school in achterstandswijk met sportieve activiteiten; een bevriende ICT organisatie in Suriname heeft via onze stichting een klas van deze school geadopteerd en geeft o.a. bijlessen

 
Jaarverslag 2014

Voor u ligt het jaarverslag over 2014 van de Stichting Vrienden van de Surinaamse Atletiek. Ook in het afgelopen jaar zijn wij er weer in geslaagd enkele projecten in Suriname te realiseren, waarbij de maatschappelijke ontwikkeling van de Surinaamse jeugd door middel van sport centraal staat. Mede door uw bijdragen in de vorm van inzet als vrijwilliger of door middel van een financiële ondersteuning, was het mogelijk deze projecten te realiseren.

In dit jaarverslag wordt kort verslag gedaan van de verschillende projecten.

Bekijk het jaarverslag hier.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Henk van Tilborg

 

voorzitter

 
Jaarverslag 2013

In 2013 heeft de Stichting Vrienden van de Surinaamse Atletiek een volledig kalenderjaar bestaan. In dat jaar is duidelijk geworden dat we een “lange adem” nodig hebben, en dat we veel kleine stapjes moeten zetten om onze doelen te verwezenlijken. Dat doel is in 2013 ook iets breder ingezet dan in voorgaande jaren. Waar ons doel tot vorig jaar bestond uit het versterken van de ontwikkelings- mogelijkheden van jongeren door middel van de atletieksport, hebben we in 2013 besloten om niet alleen via de atletiek maar sport breed te trachten jongeren kansen te bieden zich maatschappelijk te ontwikkelen en te verbeteren.

Mede dankzij uw bijdrage hebben we ook in 2013 weer enkele vooralsnog kleinschalige projecten kunnen ondersteunen en verwezenlijken. In dit jaarverslag lichten we deze projecten verder toe.

Bekijk het jaarverslag hier.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Henk van Tilborg

voorzitter

 
Jaarverslag 2012

Algemene informatie
De Vrienden van de Surinaamse Atletiek wil de sport in Suriname op alle mogelijke manieren ondersteunen. We denken dat kinderen die sport bedrijven beter met elkaar omgaan, beter samenwerken en niet op straat belanden en met negatieve dingen in aanraking komen. Mede door hieraan leerdoelen te koppelen zoals bv bijles voor kinderen die wat minder goed leren slaan we twee vliegen in een klap. Door ook kinderen in kansarme wijken een paar keer per week sport en spel en niet te vergeten iets te eten en te drinken te bieden, kunnen ook zij genieten van het sportief met elkaar bezig zijn. We werken samen met de Surinaamse Atletiekbond (SAB) en de daarbij aangesloten verenigingen, met de Stichting Letitia Vriesde en allerlei lokale initiatieven.

Bestuursverslag over 2012
In 2012 heeft het Bestuur veel tijd besteed aan het verder vormgeven van de Stichting. Er zijn veel contacten gelegd zowel in Nederland alsook in Suriname. Contacten gericht op het verkrijgen van financiële middelen en geschikte eerste projecten die de Stichting vanuit haar doelstelling wil ondersteunen.
Buitengewoon tevreden is het bestuur met de aanstelling van twee ambassadeurs tw Nelli Cooman en Letitia Vriesde.
Na een periode van onduidelijkheid over de bestuurlijke zeggenschap van de Surinaamse Atletiek Bond (SAB) is midden vorig jaar een definitief bestuur benoemd, onder leiding van voorzitter Letitia Vriesde. Met het nieuwe bestuur worden nauwe contacten onderhouden.

Vanuit de Stichting Exploitatie Olympisch Stadion Amsterdam is een partij van ruim 60 horden beschikbaar gesteld. Onze stichting heeft de horden in Amsterdam opgehaald en in Vlissingen ingescheept voor Paramaribo (met dank aan het Surinaamse bedrijf Guimar). Daar zijn de horden overgedragen aan de Surinaamse Atletiek Bond, waarna de horden direct in gebruik zijn genomen.

In november 2012 is met financiële ondersteuning van onze stichting een cursus voor juryleden in de atletiek georganiseerd. De cursus vond plaats in Paramaribo en werd verzorgd door Bart van Egeraat, een zeer ervaren jurydocent van de Koninklijke Nederlandse Atletiekunie. De jurycursus was op maat gemaakt en betrof algemene jurering, tijdwaarneming en het starten. De cursus werd door de deelnemers zeer enthousiast ontvangen.

Na ruim 5 jaar stopt de stichting PersoneelsVoorzieningen KPN (kortweg: PVKPN) eind maart 2013 met de ondersteuning van de Surinaamse Atletiek Bond.  Het bestuur van PVKPN heeft het bestuur van de Vrienden van de Surinaamse Atletiek verzocht een deel van hun activiteiten in Suriname over te nemen, met name wat betreft ondersteuning bij het onderhoud van de door PVKPN aangelegde kunststof atletiekbaan (140 meter) in Paramaribo. Begin 2013 werd duidelijk dat PVKPN onze stichting hiertoe een financiële ondersteuning heeft toegekend die ons in staat stelt op korte termijn enkele nieuwe projecten op te starten.
In 2007 heeft PVKPN een atletiekbaan aangelegd in Paramaribo (Suriname). Deze wordt de gehele dag gebruikt door (jeugdige) atleten en door kinderen van scholen in de buurt.

In 2012 zijn via de Stichting vele honderden paren nieuwe en nog goed te gebruiken atletiekschoenen naar Suriname verscheept.

Klik hier voor het Financieel Jaarverslag 2012

 
Bestuur

Frank Koomen In november 1995, tijdens de viering van 20 jaar onafhankelijkheid, bezocht ik Suriname als lid van een NOC*NSF-sportdelegatie voor de eerste keer.

 
Missie en Visie

De wisselwerking tussen top- en breedtesport is uitgangspunt voor onze activiteiten. Enerzijds wordt aandacht besteed aan stimuleringsprojecten die tot doel hebben jongeren kennis te laten maken met en te enthousiasmeren voor de sport.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>
Pagina 2 van 3