Projecten

Overzicht van projecten
Huiswerkproject
Hordes
Jurycursus
Sportschoenen

Hordes
In verband met de aanschaf van nieuwe horden heeft de Stichting Olympisch Stadion in oktober 2012 ruim 60 nog zeer goede en bruikbare horden geschonken tbv de Surinaamse Atletiek. De horden zijn in Amsterdam opgehaald en naar Vlissingen gebracht voor transport per boot naar Suriname. Het transport is aangeboden door dhr Leo Tjin A Djie van NV Guimar in Paramaribo. Ook bij het regelmatige transport van sportschoenen helpt dhr Tjin A Djie onze stichting.
Tijdens de KPN Sprintchallenge op 25 november 2012 werden de hordes door dhr Tjin A Djie en Henk van Tilborg aan Letitia Vriesde, voorzitter van de Surinaamse Atletiekbond, overgedragen.  

Dit project is afgerond.

 

Huiswerkproject
De gemiddelde slagingspercentages in Suriname zijn laag en liggen tussen de 50% en de 60%, terwijl dat in de regio tussen de 70% en 80% ligt. Volgens deskundigen ligt de oorzaak zowel bij de leerling, leerkracht en leerling. Maar vooral de begeleiding na schooluren laat veel te wensen over. De meeste gezinnen zijn één-ouder gezinnen. Vanwege de sociaal-economische situatie werken veel van de ouders voor twee of meerdere werkgevers, ‘s morgens, ‘s middags en zelf ‘s avonds. De aandacht en begeleiding van de kinderen valt hierdoor weg. Het gevolg is dat de leerlingen slecht presteren op school.
Dit zal zich vertalen in de criminaliteit en verdere verpaupering van de samenleving wanneer dit probleem niet afdoende wordt aangepakt.
De stichting streeft ernaar leerlingen in kansarme buurten zoals Flora, van Dijk, Latour en Tammenga dusdanig te begeleiden dat het slagingspercentage in die gebieden binnen 2 jaar tussen 65% en 70% komt te liggen.

 

Jurycursus
PersoneelsVoorzieningen KPN (PVKPN) heeft de cursus gesponsord; een docent van de Nederlandse Atletiekunie heeft de opleiding verzorgd tbv het jurykorps van de Surinaamse Atletiekbond (SAB). Gedurende een week van 27 november t/m  3 december 2012 is de cursus gehouden, waarbij de 35 deelnemers geslaagd zijn tot o.a. jurylid algemeen, scheidsrechter, finishregistratie, wedstrijdleider en startcommissaris. Precies op tijd voor het lijvige wedstrijdprogramma dat de SAB dit jaar af te werken heeft en men nu dus over voldoende juryleden kan beschikken.

Dit project is afgerond.

 

Sportschoenen

In 2007 heeft PersoneelsVoorzieningen KPN (PVKPN) een atletiekbaan aangelegd in Paramaribo (Suriname). Deze wordt de gehele dag gebruikt door (jeugdige) atleten en door kinderen van scholen in de buurt.

Lees meer over het "Schoenen voor Suriname" project.