AANVRAAGFORMULIER
PDF Afdrukken Email

Algemeen

...

Belangrijke bijlagen

Om deze aanvraag te kunnen beoordelen, hebben wij verschillende documenten nodig. Hoe vollediger u alles direct meestuurt, hoe sneller en beter wij in staat zijn uw aanvraag te beoordelen! De documenten blijven in het bezit van de Stichting Vrienden van de Surinaamse Atletiek.*

  1. De statuten van uw stichting/vereniging. (alleen als dit uw eerste aanvraag is bij de Stichting

Vrienden van de Surinaamse Atletiek)
2)  Een uittreksel van uw organisatie bij de Kamer van Koophandel.
3)  Het meest recente activiteitenplan en/of  jaarverslag van de organisatie.
4)  De meest recente balans en resultatenrekening én de begroting van het lopend jaar.
5)  Een uitgewerkt projectplan van uw project. Dit bevat ook een gespecificeerde opgave van de kosten en/of offertes én het financieringsplan.

Indien van toepassing op uw aanvraag en organisatie, ontvangen wij ook graag:
1)  een huur- of gebruikerscontract;

* Wanneer u een startend initiatief bent, of een kleinschalige buurtorganisatie en bovenstaande documenten niet heeft, stuurt u dan in elk geval dit aanvraagformulier toe. Mochten wij nog aanvullende informatie nodig hebben, dan nemen wij contact met u op.